Regulamin płatności

 • Kontakt
  1. Administratorem danych osobowych jest: BLUSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kijowska 44, 85-73 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000578823, REGON: 362652179, NIP: 5542932079. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres mailowy: kontakt@blustreamtv.pl

 • Formy płatności
  Klient może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, karty płatniczej oraz BLIK. Operatorem płatności jest PayU (Operator płatności – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399),
  1. Przelew tradycyjny: wykonanie przelewu na numer konta bankowego, podanego przy zamówieniu.
  2. Blik: jednorazowy, 6-cyfrowy kod, który znajduje się w aplikacji banku, ważny 2 minuty, Po upływie czasu można wygenerować nowy kod.
  3. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie, Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

 • Ceny
  1. Ceny podawane zostały w waluta polski złoty, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
  2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną.
  3. Blusoft zastrzega sobie prawo zmiany cen.

 • Przetwarzanie danych osobowych
  1. W celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Blusoft przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.